Temple Kumbabishekam Items

 • Manjal
 • Kungumam
 • Cantanam
 • Paneer
 • Achu Vellam
 • Agarbathies
 • Arakku
 • Athar
 • Batham
 • Cashew
 • Dasangam
 • Ell Black
 • Ganapathi Homam set
 • Ghee
 • Grape
 • Honey Agmark
 • Japathiri
 • Kalkandu
 • Kambali Kayiru
 • Karpuram Podi
 • Karpuram Tab
 • Kathambam Powder
 • Acroot
 • Aragaja
 • Astabanthanam
 • Aval
 • Cardamam
 • Colour Powder
 • Dates
 • Gajrukai
 • Ganga Tirtham
 • Ghee Vilaku
 • Honey
 • Idampuri
 • Jathigai
 • Kopparai
 • Kubera Pancha Deepa Oil
 • Kumkum red
 • Kungama Poo
 • Lavangam
 • Manjal Kezengu
 • Manjal Powder Kasturi
 • Mantharailai Kattu
 • Milagu
 • Namam White/Yellow
 • Navathanyam
 • Oil
 • Paddy Pori
 • Padigaram
 • Pancha Kattai
 • Pannir
 • Karpuram
 • Pachai
 • Karpuram Slap
 • Kasthuri
 • Korasanam Tin
 • Mungil Thattu
 • Neelambari Powder,pitamburi,rooperi
 • Padharasam
 • Panchaloga Set
 • Pottu Kadalai
 • Sambrani Thylam
 • Sandle Tablet
 • Senduram
 • Srisurnam
 • Thamarai Mokku
 • Thippil
 • Manthara Ilai
 • Kalkandu Diomond
 • Kalasa Nool
 • Poonool
 • Punugu
 • Sambrani Powder
 • Samithu
 • Sandal Powder
 • Santhanathi Thailam
 • Seekai Powder
 • Senthal Kodi
 • Snana Powder
 • Sukku
 • Thalicharadu
 • Tharbai Mat
 • Thenmezhuku
 • Thiri Nool
 • Tirtha Parimala Powder
 • Kumkum Merun
 • Kumkum Thlampoo
 • Kunguliyam
 • Mangalya Nool
 • Manjal Powder
 • Manjal Virali
 • Masikai
 • Nattu Sakarai
 • Omathiraviyam
 • Pakku Full
 • Pattu Kayeru
 • Rasakarpooram
 • Sandal Paste
 • Saraparuppu
 • Shenpaga Mokku
 • Sunnambu
 • Tharbai Rope
 • Thonnai Set
 • Ullan Nool